logo logo
logo bip
2007

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 20.12.2007 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 rok

XVI/158/07

 158.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

2.

wykazu wydatków w budżecie Miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

XVI/159/07

159.pdf

Załącznik nr 1 

3.

uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2008 rok

XVI/160/07

160.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14 

4.

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród w roku 2008

XVI/161/07

161.pdf 

5.

zmiany Uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

XVI/162/07

 162.pdf

6.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat

XVI/163/07

163.pdf 

7.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2008 rok

XVI/164/07

164.pdf 

8.

utraty mocy uchwały nr IX/83/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 maja 2007 r.

XVI/165/07

165.pdf 

 

Lista wiadomości