logo logo
logo bip
2009

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.01.2009 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie

XXVI/272/09

272.pdf 

2.

rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

XXVI/273/09

 273.pdf

3.

zmiany uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kościana

XXVI/274/09

 274.pdf

4.

zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

XXVI/275/09

275.pdf 

5.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok

XXVI/276/09

276.pdf

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5 

6.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Czempińskiej

XXVI/277/09

277.pdf 

7.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Szkolnej i na Os. Jagiellońskim na rzecz użytkownika wieczystego

XXVI/278/09

278.pdf 

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej

XXVI/279/09

 279.pdf

9.

Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie - rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Wlkp. nr WN.Le.-5.0911-71/2009 z 02.03.2009 - nieważność § 4 w zakresie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

XXVI/280/09

280.pdf 

10.

zmiany uchwały nr XIII/131/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 11 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Kościana

XXVI/281/09

281.pdf 

 

Lista wiadomości