logo logo
logo bip
2009

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 25.06.2009 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych

w Kościanie przy ul. Południowej

XXX/315/09

315.pdf 

2.

wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach gruntowych położonych w Kościanie na Osiedlu Piastowskim

XXX/316/09

 316.pdf

3.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 136,80 m² znajdujących się w budynku nr 5A na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 na okres do 31 sierpnia 2010 r. w trybie bezprzetargowym

XXX/317/09

317.pdf 

4.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 37 m² znajdujących się

w budynku nr 5A na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 na okres dwóch miesięcy w trybie bezprzetargowym

XXX/318/09

 318.pdf

5.

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Miasta

XXX/319/09

 319.pdf

6.

zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

XXX/320/09

 320.pdf

7.

dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie - Uchwałą nr 11/591/2009 z 15.07.2009 r. RIO orzekło nieważność uchwały

XXX/321/09

321.pdf 

8.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r.

XXX/322/09

322.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10 

9.

określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXX/323/09

323.pdf 

10.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana przeprowadzonej w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie

XXX/324/09

 324.pdf

11.

rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

XXX/325/09

325.pdf 

Lista wiadomości