logo logo
logo bip
2009

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.09.2009 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

podatku od nieruchomości na 2010 rok

XXXII/344/09

344 

2.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2010 r.

XXXII/345/09

 345

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r.

XXXII/346/09

346

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5 

4.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej

XXXII/347/09

347 

zał. graficzny

5.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie przetargowym na grunt znajdujący się w Kościanie przy ul. Wrocławskiej

XXXII/348/09

348 

6.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Kościanie przy ul. Aleja Kościuszki 24

XXXII/349/09

349 

7.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym na pomieszczenia znajdujące się w budynku Ratusza

XXXII/350/09

350 

8.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym na pomieszczenia znajdujące się przy ul. Bernardyńskiej 2 oraz przy ul. Wały Żegockiego 2

XXXII/351/09

351 

9.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom

XXXII/352/09

352 

zał. graficzny

10.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXXII/353/09

353 

 

Lista wiadomości