logo logo
logo bip
2009

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 26.03.2009 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

odpowiedzi na skargę

XXVII/282/09

282.pdf 

2.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2009 rok

XXVII/283/09

283.pdf 

3.

zmiany Uchwały Nr XVII/169/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miejskiej Kościan

XXVII/284/09

284.pdf 

4.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok

XXVII/285/09

285.pdf

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zał. nr 10

Zał. nr 11 

5.

statutu Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie

XXVII/286/09

 286.pdf

6.

zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XXVII/287/09

 287.pdf

7.

przeprowadzenia kontroli okresowej za 2008 rok Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XXVII/288/09

288.pdf 

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Kopernika

XXVII/289/09

 289.pdf

9.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej część drogi gminnej – ulicę Wawrzyńca Czajki w Kościanie

XXVII/290/09

290.pdf 

10.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 5 A na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

XXVII/291/09

291.pdf 

11.

utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

XXVII/292/09

 292.pdf

 

Lista wiadomości