logo logo
logo bip
2009

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 26.05.2009 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego 5a na rzecz użytkownika wieczystego

XXIX/303/09

303.pdf 

2.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Jesionowej

XXIX/304/09

 304.pdf

3.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja

XXIX/305/09

305.pdf 

4.

częściowego rozwiązania umowy o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, ustanowionego na rzecz Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

XXIX/306/09

306.pdf 

5.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok

XXIX/307/09

307.pdf

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

6.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXIX/308/09

308.pdf 

7.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXIX/309/09

309.pdf 

8.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXIX/310/09

310.pdf 

9.

przyjęcia protokołu z kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XXIX/311/09

311.pdf 

10.

skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana

XXIX/312/09

312.pdf 

11.

zmiany uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

XXIX/313/09

313.pdf 

12.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Gminę Miejską Kościan

XXIX/314/09

314.pdf 

Lista wiadomości