logo logo
logo bip
2009

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.10.2009 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

XXXIII/354/09

 354

2.

zmiany uchwały nr XXXII/380/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 maja 2005 r.

XXXIII/355/09

 355

3.

programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

XXXIII/356/09

356 

4.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r.

XXXIII/357/09

357

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8

zal. 9

zal. 10 

5.

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej zatwierdzonego uchwałą nr XI/107/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r.

XXXIII/358/09

358

zal. graficzny 

6.

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja zatwierdzonego uchwałą nr XI/109/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r.

XXXIII/359/09

 359

zal. graficzny

7.

zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej

XXXIII/360/09

360 

8.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu ,,Smart kids’’ złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach’’, Działanie 9.5 ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich’’

XXXIII/361/09

361 

9.

utraty mocy uchwały nr XXIX/310/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 maja 2009 r. i uchwały nr XXXI/340/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 sierpnia 2009 r.

XXXIII/362/09

362 

10.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXXIII/363/09

363 

 

Lista wiadomości