logo logo
logo bip
2009

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 30.12.2009 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r.

XXXV/370/09

370

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8

zal. 9

zal. 10

2.

wykazu wydatków w budżecie Miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

XXXV/371/09

371

zal. 1

3.

uchwalenia  budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XXXV/372/09

 372

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8

zal. 9

zal. 10

zal. 11

zal. 12

zal. 13

zal. 14

zal. 15

4.

emisji obligacji komunalnych - orzeczono nieważność uchwały Uchwałą Nr 2/113/2010 Kolegium RIO w Poznaniu  z dnia 27.01.2010 r.

XXXV/373/09

 373

5.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2010 rok

XXXV/374/09

 374

6.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Gminę Miejską Kościan

XXXV/375/09

 375

7.

wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastami: Kościan (Polska) i Bağcilar (Turcja)

XXXV/376/09

 376

8.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXXV/377/09

 377

9.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

XXXV/378/09

378 

Lista wiadomości