logo logo
logo bip

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

IX/88/15

  88

 

2.

przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie"

IX/89/15

  89

 

3.

przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot-Zgliniec"

IX/90/15

  90

 

4.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

IX/91/15

  91

 

5.

wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Kościańskiego

IX/92/15

  92

 

6.

nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie

IX/93/15

  93

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

IX/94/15

  94

  zal.1

  zal.2

  objaśnienia

 

8.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

IX/95/15

  95

  zal.1

  zal.2

  zal.3

  zal.4

  zal.5

  zal.6

  zal.7

  zal.8  

  zal.9

 

9.

przekazania skargi

IX/96/15

  96

Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4131.1.378.2015.4 z dnia 27.11.2015 r.

10.

przekazania skargi

IX/97/15

  97