logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer i tekst uchwały

Uwagi

1.

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego 

XXII/243/17

opublik.Dz.Urz.Woj.Wielk. z 05.04.2017 r., poz. 2850
LINK

2.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXII/244/17

 

3.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej

XXII/245/17
zał. 1
zał. 2
objaśnienia

 

4.

zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

XXII/246/17
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5
zał. 6
zał. 7
zał. 8

 

5.

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

XXII/247/17

 

6.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego

XXII/248/17

 

7.

skargi na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XXII/249/17

 

8.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXII/250/17