logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych - do dnia 30.04.2021r.Publikacja dokumentu2021-04-23 12:38:44
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:57:06Tamara Turek
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:57:01Tamara Turek
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:53:21Tamara Turek
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:47:30Tamara Turek
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:46:49Tamara Turek
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUUtworzenie dokumentu2021-04-23 09:25:47Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:12:18Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:12:01Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:11:44Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:11:38Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-04-23 09:09:37Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ 2021 ROKUUtworzenie dokumentu2021-04-23 08:58:15Tamara Turek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w KośModyfikacja dokumentu2021-04-22 13:38:57Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w KośUtworzenie dokumentu2021-04-22 13:38:42Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w KośPublikacja dokumentu2021-04-22 13:36:55Mieczysław Wojtecki
BudżetModyfikacja dokumentu2021-04-21 12:08:06Dariusz Kram
MajątekModyfikacja dokumentu2021-04-21 12:05:54Dariusz Kram
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoModyfikacja dokumentu2021-04-21 11:41:36Mieczysław Wojtecki
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoModyfikacja dokumentu2021-04-21 11:37:44Mieczysław Wojtecki