logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Kościan poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni dla bezdomnychModyfikacja dokumentu2021-07-27 14:06:21Sylwia Grupińska
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-07-27 14:00:10Tamara Turek
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2021 ROKUUtworzenie dokumentu2021-07-27 13:50:16Tamara Turek
Zadania, stanowiska i uchwałyModyfikacja dokumentu2021-07-27 13:45:07Sylwia Grupińska
Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie"Modyfikacja dokumentu2021-07-26 14:48:19Piotr Suwiczak
Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie"Modyfikacja dokumentu2021-07-26 13:54:42Piotr Suwiczak
Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie"Utworzenie dokumentu2021-07-26 13:52:38Piotr Suwiczak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. ŚmigielskiUtworzenie dokumentu2021-07-23 09:52:08Mieczysław Wojtecki
SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-07-22 11:13:54Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2021 ROKUModyfikacja dokumentu2021-07-22 11:13:10Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2021 ROKUUtworzenie dokumentu2021-07-22 11:06:33Tamara Turek
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. ŚmigielskiPublikacja dokumentu2021-07-22 09:48:49Tamara Turek
Sesje Rady Miejskiej Kościana onlineModyfikacja dokumentu2021-07-22 07:56:26Kinga Walińska
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA I i II KWARTAŁ 2021R. UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMModyfikacja dokumentu2021-07-21 10:18:03Tamara Turek
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA I i II KWARTAŁ 2021R. UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMUtworzenie dokumentu2021-07-21 10:17:28Tamara Turek
Zaproszenie do składania ofert: Budowa piłkochwytu przy boisku bocznym na ul. Maya 15 - etap I.Modyfikacja dokumentu2021-07-21 09:41:49Marek Janowicz
UZYSKANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE DLA ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓWModyfikacja dokumentu2021-07-20 10:19:39Mieczysław Wojtecki
UZYSKANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE DLA ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓWModyfikacja dokumentu2021-07-20 10:19:32Mieczysław Wojtecki
UZYSKANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE DLA ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓWModyfikacja dokumentu2021-07-20 10:17:34Mieczysław Wojtecki
Podstawy prawne działania OPS KościanModyfikacja dokumentu2021-07-15 12:07:18Sylwia Grupińska