logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
REJESTRACJA ZGONU (USC 7)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 09:05:01Ewa Berus
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (USC 6)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 09:03:17Ewa Berus
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO (USC 1)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 09:02:10Ewa Berus
ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO.) (USC 2)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 09:01:37Ewa Berus
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM (USC 3)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 09:01:05Ewa Berus
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ. (USC 4)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 09:00:06Ewa Berus
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY (USC 20)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:59:11Ewa Berus
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO (USC 21)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:58:38Ewa Berus
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE (USC 22)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:58:07Ewa Berus
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO (USC 23)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:57:26Ewa Berus
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY (USC 24)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:56:51Ewa Berus
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO lub CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (USC 25)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:56:21Ewa Berus
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE (USC 26)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:55:53Ewa Berus
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC 27)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:55:21Ewa Berus
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY (USC 28)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:54:33Ewa Berus
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (USC 29)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:54:03Ewa Berus
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC 31)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:53:34Ewa Berus
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW KOŚCIANA I EWIDENCJI PESEL(USC 32)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:53:01Ewa Berus
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 36)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:52:25Ewa Berus
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 37)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:51:39Ewa Berus