logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO (USC 8)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:51:06Ewa Berus
UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO (USC 9)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:50:33Ewa Berus
UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO (USC 9)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:50:28Ewa Berus
WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (USC 10)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:50:00Ewa Berus
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA (USC 11)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:49:06Ewa Berus
ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO (USC 12)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:48:17Ewa Berus
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (ŻONY OJCA) (USC 13)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:47:46Ewa Berus
DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA (USC 14)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:47:18Ewa Berus
UZNANIE OJCOSTWA (USC 15)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:46:55Ewa Berus
WYDANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO - odpis aktu, zaświadczenie o stanie cywilnym (USC 16)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:45:48Ewa Berus
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA (USC 19)Modyfikacja dokumentu2021-09-20 08:44:56Ewa Berus
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Kościana złożone wg stanu na 31.12.2020 rokuModyfikacja dokumentu2021-09-15 12:01:58Tamara Turek
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Kościana złożone wg stanu na 31.12.2020 rokuModyfikacja dokumentu2021-09-15 11:57:44Tamara Turek
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (OŚ 11)Modyfikacja dokumentu2021-09-15 10:44:28Maria Kołacka
Wynik naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim KościanaUtworzenie dokumentu2021-09-15 10:14:13Beata Fornalik
Wynik naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim KościanaPublikacja dokumentu2021-09-15 10:11:27Beata Fornalik
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej, przy terenach kolejowychModyfikacja dokumentu2021-09-15 09:20:34Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej, przy terenach kolejowychUtworzenie dokumentu2021-09-15 09:19:01Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej, przy terenach kolejowychPublikacja dokumentu2021-09-15 09:16:12Mieczysław Wojtecki
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJUtworzenie dokumentu2021-09-14 14:48:48Mieczysław Wojtecki