logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGOW MIEJSKIM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA W KOŚCIANIEPublikacja dokumentu2005-10-24 15:21:09
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGOW MIEJSKIM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA W KOŚCIANIEUtworzenie dokumentu2005-10-24 15:19:59
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Publikacja dokumentu2005-10-19 11:36:24
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Publikacja dokumentu2005-10-19 11:36:09
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Modyfikacja dokumentu2005-10-19 11:35:47
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Modyfikacja dokumentu2005-10-19 11:35:02
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Publikacja dokumentu2005-10-19 11:30:29
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Modyfikacja dokumentu2005-10-19 11:30:05
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Publikacja dokumentu2005-10-19 11:28:32
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Utworzenie dokumentu2005-10-19 11:28:10
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Publikacja dokumentu2005-10-19 11:26:39
Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.Utworzenie dokumentu2005-10-19 11:25:38
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOPublikacja dokumentu2005-10-19 09:37:47
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOUtworzenie dokumentu2005-10-19 09:36:20
MZWiK Jakość WodyPublikacja dokumentu2005-10-18 11:42:24
MZWiK Jakość WodyModyfikacja dokumentu2005-10-18 11:42:10
Przetarg nieograniczonyPublikacja dokumentu2005-10-18 11:34:44
Przetarg nieograniczonyModyfikacja dokumentu2005-10-18 11:34:36
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta KościanaUtworzenie dokumentu2005-10-14 12:50:14
Struktura organizacyjnaPublikacja dokumentu2005-10-14 11:35:36