logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr XXXV/416/05 RMK z dnia 04.10.2005r w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/355/05 RMK z dnia 30.03.2005r w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnycModyfikacja dokumentu2005-10-10 13:10:44
Uchwała nr XXXV/416/05 RMK z dnia 04.10.2005r w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/355/05 RMK z dnia 30.03.2005r w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnycModyfikacja dokumentu2005-10-10 12:46:38
Uchwała nr XXXV/415/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.10.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.Modyfikacja dokumentu2005-10-10 12:20:26
Uchwała nr XXXV/415/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.10.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.Modyfikacja dokumentu2005-10-10 12:09:31
Uchwała nr XXXV/415/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.10.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.Modyfikacja dokumentu2005-10-10 12:05:49
Uchwała nr XXXV/415/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.10.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.Modyfikacja dokumentu2005-10-10 11:43:36
Uchwała nr XXXV/416/05 RMK z dnia 04.10.2005r w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/355/05 RMK z dnia 30.03.2005r w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnycUtworzenie dokumentu2005-10-07 15:05:42
Uchwała nr XXXV/415/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.10.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.Utworzenie dokumentu2005-10-07 15:05:28
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 04.10.2005 r.Publikacja dokumentu2005-10-07 13:39:08
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 04.10.2005 r.Modyfikacja dokumentu2005-10-07 13:39:00
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 04.10.2005 r.Modyfikacja dokumentu2005-10-07 13:29:18
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 04.10.2005 r.Publikacja dokumentu2005-10-06 10:27:44
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 04.10.2005 r.Modyfikacja dokumentu2005-10-06 10:25:56
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 04.10.2005 r.Modyfikacja dokumentu2005-10-06 10:24:46
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 04.10.2005 r.Utworzenie dokumentu2005-10-06 10:23:58
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKIM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA W KOŚCIANIEPublikacja dokumentu2005-10-06 09:15:54
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKIM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA W KOŚCIANIEUtworzenie dokumentu2005-10-06 09:15:32
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 30.09.2005RUtworzenie dokumentu2005-10-05 15:12:40
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE na „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieżyPublikacja dokumentu2005-10-01 10:36:25
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE na „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieżyUtworzenie dokumentu2005-10-01 10:36:18