logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-09-05 12:28:31
KOMUNIKAT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ BUDOWY MIESZKAŃPublikacja dokumentu2005-09-01 11:23:06
INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI WYDZIERŻAWIENIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻYPublikacja dokumentu2005-09-01 11:22:53
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKOPublikacja dokumentu2005-09-01 11:22:41
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPR. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOPublikacja dokumentu2005-09-01 11:22:29
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPR. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOUtworzenie dokumentu2005-09-01 11:21:45
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKOUtworzenie dokumentu2005-09-01 11:19:20
INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI WYDZIERŻAWIENIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻYUtworzenie dokumentu2005-09-01 11:15:42
KOMUNIKAT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ BUDOWY MIESZKAŃUtworzenie dokumentu2005-09-01 11:07:17
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPublikacja dokumentu2005-08-30 12:02:27
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPublikacja dokumentu2005-08-30 12:02:27
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2005-08-30 12:01:45
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2005-08-30 12:01:45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoPublikacja dokumentu2005-08-30 11:50:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoModyfikacja dokumentu2005-08-30 11:49:40
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoPublikacja dokumentu2005-08-30 11:37:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoUtworzenie dokumentu2005-08-30 11:36:32
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (PRZEDSIĘBIORCA, FIRMA, ITP.) (OŚ XXIV)Publikacja dokumentu2005-08-26 13:51:07
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (PRZEDSIĘBIORCA, FIRMA, ITP.) (OŚ XXIV)Publikacja dokumentu2005-08-26 13:51:07
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA JAKO WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI (OŚ XXIII)Publikacja dokumentu2005-08-26 13:50:56