logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA JAKO WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI (OŚ XXIII)Modyfikacja dokumentu2005-08-05 10:52:22
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA JAKO WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI (OŚ XXIII)Modyfikacja dokumentu2005-08-05 10:52:22
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-08-04 08:06:52
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RUtworzenie dokumentu2005-08-04 08:05:28
BIURO PROMOCJIPublikacja dokumentu2005-08-03 14:56:35
BIURO PROMOCJIModyfikacja dokumentu2005-08-03 14:52:32
OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. WAŁY ŻEGOCKIEGOPublikacja dokumentu2005-08-02 11:40:42
OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ GOSPODARCZYM POŁOŻONEJ PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 26Publikacja dokumentu2005-08-02 11:40:36
OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OBIEKTEM SPORTOWYM ORAZ DWOMA BASENAMI ODKRYTYMI POŁOŻONEJ PRZY UL. SZPITALNEJ 8Publikacja dokumentu2005-08-02 11:40:29
OGŁOSZENIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH SEGMENTAMI GARAŻOWYMI PRZY UL. ŁĄKOWEJPublikacja dokumentu2005-08-02 11:40:21
OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ GOSPODARCZYM POŁOŻONEJ PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 26Modyfikacja dokumentu2005-08-02 11:39:44
OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. WAŁY ŻEGOCKIEGOUtworzenie dokumentu2005-08-02 11:39:22
OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM ORAZ GOSPODARCZYM POŁOŻONEJ PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 26Utworzenie dokumentu2005-08-02 11:36:37
OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OBIEKTEM SPORTOWYM ORAZ DWOMA BASENAMI ODKRYTYMI POŁOŻONEJ PRZY UL. SZPITALNEJ 8Utworzenie dokumentu2005-08-02 11:32:56
OGŁOSZENIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH SEGMENTAMI GARAŻOWYMI PRZY UL. ŁĄKOWEJUtworzenie dokumentu2005-08-02 11:28:08
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE LINII KABLOWEJ PRZY UL. WYZWOLENIAPublikacja dokumentu2005-08-02 10:36:27
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE LINII KABLOWEJ PRZY UL. WYZWOLENIAUtworzenie dokumentu2005-08-02 10:35:41
Kalendarz wyborczyPublikacja dokumentu2005-07-29 10:00:07
Kalendarz wyborczyPublikacja dokumentu2005-07-29 10:00:01
Kalendarz wyborczyModyfikacja dokumentu2005-07-29 09:58:59