logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Uchwała nr XXXIV/400/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.08.2005r w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.Utworzenie dokumentu2005-09-05 15:37:02
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RPublikacja dokumentu2005-09-05 15:35:13
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-09-05 13:11:40
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-09-05 13:03:37
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-09-05 13:00:37
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-09-05 12:53:45
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-09-05 12:48:23
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-09-05 12:36:12
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-09-05 12:33:48
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 31.07.2005RModyfikacja dokumentu2005-09-05 12:28:31
KOMUNIKAT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ BUDOWY MIESZKAŃPublikacja dokumentu2005-09-01 11:23:06
INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI WYDZIERŻAWIENIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻYPublikacja dokumentu2005-09-01 11:22:53
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKOPublikacja dokumentu2005-09-01 11:22:41
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPR. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOPublikacja dokumentu2005-09-01 11:22:29
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPR. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOUtworzenie dokumentu2005-09-01 11:21:45
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKOUtworzenie dokumentu2005-09-01 11:19:20
INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI WYDZIERŻAWIENIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻYUtworzenie dokumentu2005-09-01 11:15:42
KOMUNIKAT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ BUDOWY MIESZKAŃUtworzenie dokumentu2005-09-01 11:07:17
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPublikacja dokumentu2005-08-30 12:02:27
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPublikacja dokumentu2005-08-30 12:02:27