logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2005-08-30 12:01:45
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2005-08-30 12:01:45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoPublikacja dokumentu2005-08-30 11:50:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoModyfikacja dokumentu2005-08-30 11:49:40
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoPublikacja dokumentu2005-08-30 11:37:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia GminnegoUtworzenie dokumentu2005-08-30 11:36:32
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (PRZEDSIĘBIORCA, FIRMA, ITP.) (OŚ XXIV)Publikacja dokumentu2005-08-26 13:51:07
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (PRZEDSIĘBIORCA, FIRMA, ITP.) (OŚ XXIV)Publikacja dokumentu2005-08-26 13:51:07
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA JAKO WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI (OŚ XXIII)Publikacja dokumentu2005-08-26 13:50:56
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA JAKO WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI (OŚ XXIII)Publikacja dokumentu2005-08-26 13:50:56
O DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (OŚ XXV)Publikacja dokumentu2005-08-25 12:41:21
O DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (OŚ XXV)Publikacja dokumentu2005-08-25 12:41:21
Uchwała nr XXXIII/389/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.06.2005r zmieniająca uchwałę nr XIV/151/99 R.M.K. z dnia 14.10.1999r w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju Publikacja dokumentu2005-08-24 12:41:09
Uchwała nr XXXIII/389/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.06.2005r zmieniająca uchwałę nr XIV/151/99 R.M.K. z dnia 14.10.1999r w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju Modyfikacja dokumentu2005-08-22 15:52:33
Uchwała nr XXXIII/389/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.06.2005r zmieniająca uchwałę nr XIV/151/99 R.M.K. z dnia 14.10.1999r w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju Modyfikacja dokumentu2005-08-22 15:51:09
Uchwała nr XXXIII/389/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.06.2005r zmieniająca uchwałę nr XIV/151/99 R.M.K. z dnia 14.10.1999r w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju Modyfikacja dokumentu2005-08-22 15:46:02
Uchwała nr XXXIII/389/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.06.2005r zmieniająca uchwałę nr XIV/151/99 R.M.K. z dnia 14.10.1999r w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju Utworzenie dokumentu2005-08-22 15:40:57
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIPublikacja dokumentu2005-08-19 15:03:16
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIPublikacja dokumentu2005-08-19 15:03:16
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIModyfikacja dokumentu2005-08-19 14:20:20