logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (OŚ 8)Utworzenie dokumentu2004-01-06 11:43:29
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PLACÓWKACH HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH (OŚ XIV)Utworzenie dokumentu2004-01-06 11:37:21
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PLACÓWKACH HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH (OŚ 7)Utworzenie dokumentu2004-01-06 11:37:21
ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ (OŚ X)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:32:57
ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ (OŚ X)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:32:57
ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ (OŚ VIII) Publikacja dokumentu2004-01-06 10:32:49
ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ (OŚ VIII) Publikacja dokumentu2004-01-06 10:32:49
LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ (OŚ VII)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:32:40
LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ(OŚ 4)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:32:40
ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ (OŚ X)Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:32:20
ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ (OŚ X)Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:32:20
ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ (OŚ VIII) Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:28:25
ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ (OŚ VIII) Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:28:25
LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ (OŚ VII)Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:22:09
LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ(OŚ 4)Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:22:09
POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI WPISÓW W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:09:27
POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI WPISÓW W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:09:27
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ V)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:09:19
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ 3)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:09:19
WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU (OŚ IV)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:09:11