logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU (OŚ 2)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:09:11
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ I)Publikacja dokumentu2004-01-06 10:08:36
POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI WPISÓW W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:07:01
POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI WPISÓW W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:07:01
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ V)Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:05:25
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ 3)Utworzenie dokumentu2004-01-06 10:05:25
WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU (OŚ IV)Utworzenie dokumentu2004-01-06 08:30:34
WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU (OŚ 2)Utworzenie dokumentu2004-01-06 08:30:34
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ I)Modyfikacja dokumentu2004-01-06 08:25:12
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ I)Publikacja dokumentu2004-01-06 08:18:37
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ I)Utworzenie dokumentu2004-01-06 08:12:29
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPublikacja dokumentu2004-01-06 07:53:13
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPublikacja dokumentu2004-01-06 07:53:13
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2004-01-06 07:53:04
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2004-01-06 07:53:04
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPublikacja dokumentu2004-01-05 09:15:57
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPublikacja dokumentu2004-01-05 09:15:57
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2004-01-05 09:15:49
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJModyfikacja dokumentu2004-01-05 09:15:49
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPublikacja dokumentu2003-12-30 11:21:53