logo logo
logo bip
Straż Miejska

Prowadzone rejestry

W Wydziale Straży Miejskiej w prowadzone są następujące rejestry:
 
1. Rejestr organizacji straży i regulaminy wewnętrzne
2. Rejestr współdzialania z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwosci 
3. Rejestr ochrony porządku i spokoju publicznego
4. Rejestr kierowców naruszających prawo ruchu drogowego
5. Rejestr grzywien nakladanych w postepowaniu mandatowym przez Straż Miejską
6. Rejestr skazanych wykonywujących prace społecznie użyteczne w ramach wykonywania kary ograniczenia wolności