logo logo
logo bip
Urząd Stanu Cywilnego

nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestry i archiwa prowadzone w Urzędzie Stanu Cywilnego :
 

Rejestr mieszkańców Miasta Kościan

Rejestr wyborców