logo logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

Prowadzone ewidencje i rejestry

 
W Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej prowadzone są następujące ewidencje
i rejestry:
 
1.  Ewidencja działalności gospodarczej,
2.  Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
3.  Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
4.  Rejestr wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5.  Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu taksówką osobową,
6.  Ewidencja zbiorników bezodpływowych,
7.  Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków.