logo logo
logo bip
Wydział Organizacyjny

Prowadzone rejestry

Wydział Organizacyjny prowadzi następujące rejestry:
  • Rejestr skarg i wniosków,
  • Rejestr zarządzeń wewnętrznych Burmistrza.

Archiwa

Urząd Miejski w Kościanie w archiwum zakładowym prowadzonym przez Wydział Organizacyjny posiada następujące akta:
  1. spraw prowadzonych przez wydziały Urzędu,
  2. Miejskiego Zespołu Usług i Nadzoru Inwestorskiego w Kościanie,
  3. Miejskiego Zespołu Ekonomicznno - Administracyjnego Szkół w Kościanie,
  4. osobowe pracowników Urzędu,
  5. Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kościanie,
  6. Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia.