logo logo
logo bip
Biuro Budżetu

BIURO BUDŻETU

                                                Biuro Budżetu
 
Kierownik Biura          Agata Majorek - Skarbnik Gminy Miejskiej Kościan
                                    pok. nr 108 (I piętro)
                                    tel. 65 511-91-82
                                    tel. 65 512-14-66, wew. 208
                                    e-mail: agata.majorek@koscian.eu
 
                                    Danuta Rożynek - Główny Specjalista
                                    pok. nr 109 (I piętro)
                                    tel. 65 512-14-66, wew. 207
                                    e-mail: danuta.rozynek@koscian.eu
 
                                    Dominika Popiół - Podinspektor
                                    pok. nr 109 (I piętro)
                                    tel. 65 512-14-66, wew. 207
                                    e-mail: dominika.popiol@koscian.eu
 
Do zadań Biura Budżetu należą:
1) Sprawy związane z prowadzeniem księgowości budżetu Gminy Miejskiej Kościan, ewidencji i rozliczaniem dochodów państwa pobieranych przez gminę, ewidencją i rozliczaniem dotacji.
2) Opracowywanie projektu budżetu gminy, prognozy kwoty długu, opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o stanie mienia.
3) Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu oraz innych uchwał dotyczących wykonania budżetu.
4) Sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu i całości sprawozdań finansowych.
5) Opracowywanie analiz dotyczących budżetu.
6) Prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy.
7) Współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych z bankami w zakresie obsługi finansowej gminy i kredytowej, z Regionalną Izbą Obrachunkową.