logo logo
logo bip
Straż Miejska

Straż Miejska

 

Straż Miejska

ul. Dworcowa 1 (pierwsze piętro)
64-000 Kościan
tel.: (65)512 63 25
tel. kom.: 505030595
e-mail: strazmiejska@koscian.pl
godziny pracy biura:

od poniedziałku do piątku:
       od 7.00 do 15.00
    

Komendant :                    mgr Maciej Szymczak
                                                    tel. (065) 512 63 25
                                                    tel. kom. 505030595

         Straż Miejska w Kościanie została powołana do życia 1 stycznia 1998 roku jako Wydział Urzędu Miejskiego (uchwała Nr.XLIII/436/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 listopada 1997 r.). Zadania i zakres uprawnień straży określiła ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę określa Regulamin Straży Miejskiej w Kościanie nadany Zarządzeniem Nr 197/16 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 6 kwietnia 2016 r., na podstawie powyższej ustawy.
         Straż Miejska obejmuje swoim rejonem działania teren całego miasta Kościana, który ma powierzchnię 8,9 km2 i jest zamieszkały przez 23.431 osób.
         Miasto Kościan jest obsługiwane przez  siedmiu wykwalifikowanych strażników miejskich. Co daje wskaźnik 3.498 mieszkańców na jednego funkcjonariusza.
         Straż Miejska w Kościanie dysponuje jednym własnym środkiem transportu w postaci samochodu osobowego marki Renault Kangoo.
         Ponadto Straż Miejska w Kościanie obsługuje system monitorowania miasta Kościana. Na terenie miasta zamontowane są 32 kamery.

      Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Do zadań straży należy w szczególności:

 

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób, postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 10. straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonania zadań oraz w celu:
   • utrwalenia dowodów przestępstwa lub wykroczenia,
   • przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych,
   • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

 

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 

 1. udzielania pouczeń,
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, 
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby w przypadkach określonych w ustawie,
 6. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 7. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 8. wydawania poleceń,
 9. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 10. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
 11. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

   

WYKAZ REJONÓW NA TERENIE MIASTA KOŚCIANA

I

STRAŻNIKÓW MIEJSKICH PRZYDZIELONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH OSIEDLI

Każdy strażnik miejski ma przydzielony własny rejon służbowy tzn. osiedle za które odpowiada za przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Rejon nr 1 Osiedle Śródmieście

Strażnikiem osiedlowym rejonu nr 1 jest  młodszy strażnik Michał Domagalski

Ulice:

Al. Kościuszki, Berwińskiego, Bojanowskiego, Ciszaka, Czajki, Garbarska, Grodziska, Kościelna, Kruszewskiego, Ks. Prymasa Wyszyńskiego, Łazienki, Marcinkowskiego, Marszałka Piłsudskiego, Masztalerza, Moniuszki, Mostowa, Pl. Niezłomnych, Richtera, Rynek, Rzemieślnicza, Sądowa, Strzelecka, Szczepanowskiego, Szewska, Szpitalna, Św. Ducha, Św. Jana, Targowa, Wały Żegockiego, Wodna, Wrocławska, Zacisze.

Rejon nr 2 Osiedle Piastowskie

Strażnikiem osiedlowym rejonu nr 2 jest starszy inspektor Andrzej Kluczyński

Ulice:

Bernadyńska, Kosynierów, Ks. Surzyńskiego, Osiedle Piastowskie, Piaskowa, Poprzeczna, Kaźmierczka, 2 Października, Kątna.

Rejon nr 3 Osiedle Wolności

Strażnikiem osiedlowym rejonu nr 3 jest młodszy inspektor Tomasz Hertmanowski

Ulice:

Aleja Koszewskiego, Bukowieckiej, Dąbrowskiego, Fabiańczyka, Gen. Taczanowskiego, Gratkowskiej, Gwardii Ludowej, Kasprowicza, Kilińskiego, Konopnickiej, Korczka, Krasickiego, Kraszewskiego, Ks. Bączkowskiego, Marciniaka, Maya, Mickiewicza, Nadobrzańska, Nowowiejskiego, Ogrodowa, Pl. Paderwskiego, Pl. Wolności, Prosta, Prusa, Reja, Reymonta, Winowicza, Sienkiewicza, Sierakowskiego, Skłodowskiej – Curie, Slowackiego, Skwer Krimpen, Traugutta, Zachodnia.

Rejon nr 4 Osiedla Wesołe Miasteczko

Strażnikiem osiedlowym rejonu nr 4 jest starszy inspektor Michał Tic

Ulice:

Cienista, Długa, Generała Chłapowskiego, Gostyńska, Górna, Gryczana, Jasna, Jęczmienna, Krańcowa, Kruczkowskiego, Krzywa, Narutowicza, Osiedle Nad Łąkami, Piastowska, Podgórna, Polna, Poznańska, Północna, Północna, Półwiejska, Promienista, Przemysłowa, Pszenna, Rolna, Składowa, Słoneczna, 27 Stycznia, Szkolna-domki jednorodzinne, Topolowa, Torowa, Uczniowska, Wiatraczna, Wichrowa, Wschodnia, Zielona, Żarnowa, Żwirki i Wigury.

Rejon nr 5 Osiedle Sikorskiego i Gurostwo

Strażnikiem osiedlowym rejonu nr 5 jest starszy inspektor Andrzej Kluczyński

Osiedle Sikorskiego, Osiedle Andersa

Ulice:

Aleja Lipowa, Dworcowa, Kręta, Kurpińskiego, Młyńska, Plac Żołnierza Polskiego, Nacławska, Osiedle Gen. Sikorskiego, Różana, Skwer Jana Pawła II;

Osiedle Gurostwo

Ulice:

Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Działkowa, Graniczna, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Łąkowa, Młyńska, Modrzewiowa, Powstańców Wielkopolskich, Sosnowa, Świerkowa, Towarowa, Wierzbowa.

Rejon nr 6 Osiedle Jagiellońskie

Strażnikiem osiedlowym rejonu nr 6 jest  młodszy specjalista Michał Tyliński

Ulice:

Królowej Jadwigi, Osiedle Jagiellońskie.

Rejon nr 7 Osiedle Konstytucji 3 Maj

Strażnikiem osiedlowym rejonu nr 7 jest starszy inspektor Michał Tic

Ulice:

Czempińska, Czereśniowa, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Osiedle Ogrody, Szkolna-Bloki SM, Wiśniowa.

Rejon nr 8 Osiedle Błonie

Strażnikiem osiedlowym rejonu nr 8 jest  starszy specjalista Maciej Suchora

Ulice:

Armii Krajowej, Balcera, Chociszewskiego, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Kołłataja, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Malinowa, Miodowa, Niemcewicza, Okrężna, Orląt Polskich, Południowa, Rezerwy Skautowej, Stamma, Śmigielska-od ul. Królowej Jadwigi do drogi nr 5, Wielichowska- od torów do drogi nr. 5, Wojciechowskiego, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zawadzkiego, Żeromskiego.

 

 

Stanowisko  Imię, Nazwisko
Komendant SM  Maciej Szymczak
Starszy inspektor  Michał Tic
Starszy inspektor  Andzrej Kluczyński
Młodszy Inspektor  Ilona Tic
Młodszy inspektor  Tomasz Hertmanowski
Starszy specjalista  Maciej Suchora
Młodszy specjalista  Michał Tyliński
 Młodszy strażnik  Michał Domagalski
   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Kościanie, ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,                    w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: szymon.slusarek@koscian.eu
 • pod numerem telefonu: 65 512-28-22

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

1.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej.

2.        Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest:

2.1.     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności: z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, z wyłączeniem działań podejmowanych do celów zapobiegania i zwalczania przestępczości – na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych  w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;

2.2.     art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej, np. pomoc bezdomnym;

2.3.     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.4.     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, m.in. do celów rekrutacji, udziału                w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską;

2.5.     art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. niezbędność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia, np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych;

2.6.     art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj.: niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

3.        Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Państwa zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyrażają Państwo zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy.

IV.  Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.

2.      podmiotów wspierających w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. Okres przechowywania danych osobowych

1.        Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.        Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)        usunięcia swoich danych osobowych,

4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)        przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  

VII. Prawo do cofnięcia zgody

1.      W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2.      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1.    Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych może być niezbędne dla określonego celu.

2.    Jeśli nie podadzą Państwo danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Państwa sprawy, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.    Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

            Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, że:

I.     Kategorie danych

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu), dane pozwalające na weryfikację tożsamości (np. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane dotyczące pokrewieństwa, dane o pozostawaniu w związku małżeńskim. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II.  Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy, a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

 

 

KLAZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE MONITORINGU MIEJSKIEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Kościanie, ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,                w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: szymon.slusarek@koscian.eu
 • pod numerem telefonu:65 512-28-22

 

3. Twoje dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane zgodnie z RODO;

 

 • · w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art.9 a ustawy o samorządzie gminnym, oraz art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, na podstawie art. 6 ust.1 ilt. C RODO.

 

4. Administrator przetwarza Twój wizerunek.

 

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

 

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez okres 20 - 60 dni, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie,         w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), zarejestrowany obraz zdarzeń przez System Monitoringu Miasta Kościana obsługiwany przez Straż Miejską w Kościanie, niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowuje się przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty dokonania nagrania i nie dłuższy niż 60 dni, a następnie podlega on zniszczeniu.

 

Straż Miejska w Kościanie udostępnia zapisy materiałów z monitoringu jedynie w zakresie, w jakim może być on wykorzystany w związku z ujawnionymi przestępstwami i wykroczeniami i wyłącznie na wniosek właściwych dla tych spraw organów, tj. Policji, Prokuratury, Sądu itp. Straż Miejska w Kościanie nie udostępnia materiałów z monitoringu na wniosek osób prywatnych, jak również podmiotów prowadzących postępowania w sprawie o odszkodowanie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych  w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r., poz. 125), że:

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Kościanie, ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: szymon.slusarek@koscian.eu
 • pod numerem telefonu: 65 512-28-22

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania 
i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania środków przymusu bezpośredniego. W szczególności będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

IV. prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

1)   wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2)   żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • adminstratorem danych jest Komendant Straży Miejskiej w Kościanie z siedzibą przy ul. Dworcowej 1, 64-000 Kościan, tel. 65 512 63 25, e-mail: strazmiejska@koscian.pl;
 • dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 4 ustawy o dostępie do informacjipublicznej, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku wydania decyzji administracyjnej konieczne będzie podanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, aby administrator mógł udzielić odpowiedzi w postepowaniu administracyjnym;
 • odbiorcami danych będą uprawnione organy publiczne w przypadku prowadzenia postępowania, w związku z obowiązkami prawnymi oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, obsługa prawna);
 • dane będą przechowywane przez 10 lat od konca roku, w którym zakonczono sprawę - zgodnie z kategorią archiwalną akt;
 • przysługują Państwa prawa: żadania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wzniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych spraw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu