logo logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
 
 
 
 
 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 

Naczelnik:           Jerzy Frąckowiak

                          pok. nr 122 (I piętro)

                          tel. (065) 512 18 38

                          tel. (065) 512 14 66 wew. 218

                          e-mail: kos@koscian.pl

                          e-mail: jerzy.frackowiak@koscian.eu

 

Pracownicy Wydziału:

Inspektor Maria Kołacka

pok. nr 122 (I piętro)

tel. (065) 512 18 38

tel. (0-65) 512 14 66 wew. 216

e-mail: maria.kolacka@koscian.eu 

 

Podinspektor Monika Kaźmierska

pok. nr 122 (I piętro)

tel. (0-65) 512 18 38

tel. (0-65) 512 14 66 wew. 216

e-mail: monika.kazmierska@koscian.eu

 

Podinspektor Witold Waldowski

pok. nr 122 (I piętro)

tel. (0-65) 512 18 38

tel. (0-65) 512 14 66 wew. 216

e-mail: witold.waldowski@koscian.eu

 

Inspektor Bernard Mania

pok. nr 122 (I piętro)

tel. (0-65) 512 18 38 wew. 216

e-mail: bernard.mania@koscian.eu

 

 

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej:

z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminach, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i ściekowej, ochrony zwierząt,  rolnictwa,  utrzymania zieleni miejskiej, zimowego utrzymania dróg, działalności gospodarczej, sprzedaży napojów alkoholowych, < więcej - patrz Regulamin Organizacyjny>  http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/urzad-miejski/regulamin-organizacyjny.html