logo logo
logo bip
Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny


 
Zadania Wydziału Organizacyjnego

 

Wydział Organizacyjny

Naczelnik:       Beata Tycner

                        pok. nr 104 (I piętro)

                        tel. 65512 13 00

                        tel. 65512 14 66 wew. 213

                        e-mail: beata.tycner@koscian.eu    

 

Pracownicy Wydziału: 

Starszy Inspektor Beata Fornalik  

pok. nr 104 (I piętro)

tel. 65512 13 00

tel. 65512 14 66 wew. 214

e-mail: beata.fornalik@koscian.eu    

 

Inspektor Monika Gryś    

pok. nr 104 (I piętro)

tel. 65512 13 00

tel. 65512 14 66 wew. 214

e-mail: monika.grys@koscian.eu 

 

Podinspektor Anita Kluczyk 

pok. nr 104 (I piętro)

tel. 65512 13 00

tel. 65512 14 66 wew. 215

e-mail: anita.kluczyk@koscian.eu  

  

Podinspektor Adam Noskowiak

pok. nr 104 (I piętro)

tel. 65512 13 00

tel. 65512 14 66 wew. 214

e-mail: or@koscian.pl

e-mail: adam.noskowiak@koscian.eu

 

Pomoc  administracyjna Agnieszka Biszof 

pok. nr 104 (I piętro)

tel. 65512 13 00

tel. 65512 14 66 wew. 214

e-mail: agnieszka.biszof@koscian.eu

 

Sekretariat Urzędu Miejskiego Kościana

Sekretarka Jagoda Urbańska 

pok. nr 106 (I piętro)

tel. 65512 17 00

tel. 65512 27 00

tel. 65512 14 66 wew. 222

e-mail: koscian@koscian.pl

e-mail: jagoda.urbanska@koscian.eu 

 

Biuro Obsługi (parter) - hol główny Urzędu Miejskiego Kościana

Pomoc  administracyjna Żaneta Olszewska    

tel. 65512 11 11

tel. 65512 14 66

e-mail: zaneta.olszewska@koscian.eu 

 

Kancelaria (parter)

Inspektor Anna Majchrzak

tel. 65512 20 30

tel. 65512 14 66 wew. 103

e-mail: anna.majchrzak@koscian.eu

 

Inspektor Julita Talarowska   

tel. 65512 20 30

tel. 65512 14 66 wew. 103

e-mail: kancelaria@koscian.pl

e-mail: julita.talarowska@koscian.eu 

 

Zadania Wydziału Organizacyjnego:

Obsługa interesanta; zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika; obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej; obsługa kancelaryjna urzędu; prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień; realizacja polityki kadrowej i płacowej urzędu; organizacja pracy urzędu: obsługa administracyjna i organizacyjna burmistrza i zastępcy burmistrz; prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji budynków oraz administrowanie siedzibą urzędu; zapewnienie obsługi prawnej, kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego w urzędzie i jednostkach organizacyjnych; prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą oraz zarządzaniem ryzykiem; koordynowanie i przeprowadzanie wyborów do Parlamentu Europejskiego, władz państwowych i samorządowych oraz referendów; załatwianie petycji, skarg i wniosków; współpraca ze związkami i stowarzyszeniami krajowymi, których członkiem jest Gmina Miejska Kościan; zarządzanie tablicami ogłoszeniowymi urzędu, obsługa administracyjna funduszu socjalnego urzędu; zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; prowadzenie archiwum; obsługa transportowa urzędu; sprawozdawczość budżetowa i statystyczna w zakresie działania wydziału; organizacja praktyk uczniowskich, studenckich.