logo logo
logo bip
2006

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO

Zestawienie wyników głosowania w obwodach na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych

Listy zarejestrowanych kandydatów

Informacje o zarejestrowanych kandydatach dostępne są na stronie internetowej:
 
www.pkw.gov.pl
 
w dziale WIZUALIZACJA - WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta

Postanowienie Nr 32/06 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 września 2006r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

KALENDARZ WYBORCZY

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościana z dnia 20 września 2006r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w LESZNIE z dnia 13 września 2006r.

Informacja

Uchwała Rady MIejskiej Kościana z dnia 20.06.2002 r. Nr XLVII/468/02 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w mieście Kościanie

Uchwała Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 czerwca 2006 r. Nr XLIV/515/06 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików w

Uchwała Rady Miejskiej Kościana z dnia 20.06.2002 r. Nr XLVII/467/02 w sprawie podziału miasta Kościana na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych