logo logo
logo bip
2010

Komunikat

WYNIKI WYBORÓW

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Burmistrza Miasta Kościana
 
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Kościana
 
 
Wizualizacja Wyborów - na stronach PKW

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

1 / Kalendarz wyborczy- Kalendarz

 

2 / Program do wypełnienia dokumentów zgłoszenia komitetu

     Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 21 września 2010r.

 

3 / Państwowa Komisja Wyborcza: www.pkw.gov.pl

 

4 / Obwody i Okręgi Wyborcze

 

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 24 września 2010 r - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, ilczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej - Obwieszczenie

 

- Informacja Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 października 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego. PLAKAT-OBWODY

 

5/ Zarządzenie Nr 661/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 22 września 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. - PLAKATOWANIE

 

6 / Miejska Komisja Wyborcza w Kościanie

 

- Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie skład MKW

- Informacja o terminach dyżurów Komisji : dyżury

 

7/ Obwodowe Komisje Wyborcze w Kościanie

 

- Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych :komunikat,

     Druk zgłoszenia: zgłoszenie

 

-   Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 29.10.2010r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kościana INFORMACJA

 

-   Uchwała nr 16/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Uchwała nr 16/10 Załącznik do uchwały nr 16/10

 

-   Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 08.11.2010 w sprawie: zmiany uchwały nr 16/10 z dnia 3 listopada 2010r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościenie w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Uchwała 18/2010 

 

8/ Przyznawanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

 

- Komunikat w sprawie sposobu przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów na radnych w Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie i nie spełniły warunków do otrzymania jednolitego numeru w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. KOMUNIKAT

 

-  Uchwała Nr 14/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarajestrowały swoje listy kandydatów na radnych w Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie i nie spełniły warunków do otrzymania jednolitego numeru. Uchwała Nr 14

 

- Uchwała Nr 15/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów na radnych w Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie i nie spełniły warunków do otrzymania jednolitego numeru. Uchwała