logo logo
logo bip

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Kościan, 27.07.2015 r.

Znak sprawy 26.21.2015

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego  na dostawę folii samoprzylepnej i zwykłej do owijania książek przyjęto ofertę Firmy GROPIUS Marcin Tulczyński ul. Słupecka 7m10, 02-309 Warszawa za kwotę  3.988,40 zł (brutto).


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie
/-/ Jadwiga Gidel