logo logo
logo bip

 Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie (64-000), przy ul. Nacławskiej 84.

  1) zał. nr 1 - formularz  oferty, 5) zał. nr 5 - Informacja dot  grupy kapitalowej,

  2) Zał. nr 2 oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postepowaniu,

  3) zał. nr 3 oświadczenie z art.24,

  4) zał. nr 4 - wykaz osób,

  5) zał. nr 5 - Informacja dot  grupy kapitalowe,

  6) zał. nr 6 - wzór umowy,

  7) SIWZ.

  8) zał. 7 siwz - po zmianie

  9) zał.8 PYTANIE DO SIWZ I ODPOWIEDŹ