logo logo
logo bip

Przedmiotem zamowienia jest: Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sporetu i Rekreacji w Kościanie.

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 formularz oferty

Zał. 2 spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Zał. 3 przesłanki do wykluczenia w postępowaniu

Zał. 4 Wykaz osób

Zał. 5 Informacja dot. grupy kapitałowej

Zał. 6 Umowa

Zał. 4 do umowy

Zał. 5 do umowy