logo logo
logo bip

Zapytanie ofertowe.

Zał. 1. Formularz ofertowy.

zał. 2. Dokumentacja projektowa.

zał 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

zał. 4. Przedmiar robót, kosztorys ślepy.

Zał. 5 Projekt umowy.

Zał. 6. Dokument gwarancji.

Zał. 7. Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego.

 

Pytanie - odpowiedź nr 1 dotyczące Budowy piłkochwytu przy boisku bocznym na ul. Maya 15 - I etap