logo logo
logo bip

Kościan, 29 czerwca 2017 r.

262.7.2017

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycyjnych i magazynowych Muzeum Regionalnego w Kościanie.

Treść zapytania ofertowego

Dyrekltor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram