logo logo
logo bip

Kościan,12 listopada 2015 r.

230.14.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku zapytania ofertowego na przygotowanie rysunkowej, udźwiękowionej opowieści z elementami animacji przedstawiającej legendę o kościańskim sukienniku z XV w. wybrano ofertę firmy VIDI FILM Alicja Schatton-Lubos, ul. Wolności 13, 42-674 Zbrosławice na kwotę 26.180,00 PLN.  

 

Dyrektor Muzeum regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram