logo logo
logo bip
Informacja o nieudzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Informacja o nieudzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym