logo logo
logo bip
Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu domowego, di
Zmiana ogłoszenia 2 

Zmiana ogłoszenia 

Ogłoszenie 

Projekt umowy część I

Wykaz osób część I

Formularz oferty część I