logo logo
logo bip
Ogłoszenie o zamówieniu - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Ogłoszenie  

Projekt umowy  

Wykaz osób 

Formularz oferty