logo logo
logo bip
Zaproszenie do składania ofert - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych 15/12/2020

Oferta

Formularz oferty

Wzór umowy 

Oświadczenie