logo logo
logo bip
Zaproszenie do składania ofert - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych

Oferta 

Formularz oferty 

Wzór umowy 

Oświadczenie