logo logo
logo bip
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY sprzęt komputerowy 09.03.2016

Kościan 2016-04-29

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wybrano:

 

  • LPK GROUP S.C. Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów ul. Łokietka 10 59-700 Bolesławiec - 6 zestawów komputerowych - cena brutto 22069,14 zł.
  • KOMBIT PLUS Sp. z o.o., Sp. k. ul. Migdałowa 60 61-612 Poznań - 4 drukarki monochromatyczne - cena brutto 2100,84 zł.
  • AZDATA Cezary Leszczyński ul. Jeleńska 5/28 13-230 Lidzbark - urządzenie wielofunkcyjne kolorowe atramentowe - cena brutto 630,01 zł.

 

 

 

 

Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 Mirosława Lubińska