logo logo
logo bip
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z 04.12.2015
 

Kościan 2015-12-17

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r. Nr 82 poz. 560) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wybrano firmę:

Firma Handlowo - Usługowo - Gastronomiczna „Aplauz" Joanna Jankowska

Kiełczewo, ul. Kościańska 10

64-000 Kościan

 

Cena obiadu dwudaniowego 3,52 zł netto (słownie: trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze);      3,80 zł. brutto (słownie: trzy złote osiemdziesiąt groszy)    

 

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Mirosława Lubińska