logo logo
logo bip
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z 15.12.2015

 

Kościan 2015-12-29

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie wybrano firmę:

Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan 

 

Cena wykonania usługi:  2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł)    

 

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Mirosława Lubińska