logo logo
logo bip
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I

 

Zaproszenie do skladania ofert.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 - wykaz prac,

załącznik nr 2 - przedmiar robót,

załącznik nr 3 - ogólna specyfikacja techniczna,

załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

załącznik nr 5 - Projekt umowy