logo logo
logo bip
Zamówienia powyżej 30 000 EURO

Dostawa samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

Dostawa samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP

SIWZ

SIWZ ZAŁĄCZNIKI