logo logo
logo bip
Zawiadomienia o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego sprzątania i utrzymanie czystości pomieszczeń na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, zgodnie z kryterium cena 100% wybrano ofertę:

„Czyste Kąty" Aldona Hanysz

64-000 Kościan, ul. Chociszewskiego 19

za kwotę: 7380,00 zł brutto/miesiąc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, zgodnie z kryterium cena 100% wybrano ofertę:

Krzysztof Antczak Zakład Transportowo-Usługowo-Handlowy Sp.J.

64-000 Kościan, Sierakowo, ul. Długa 41

za kwotę: 4,80 zł brutto za 1 litr paliwa