logo logo
logo bip
Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa systemu monitoringu w mieście Kościanie

Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane wewnętrzne w ramach zadania "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.03.2021 r. -  postępowanie o zamówienie publicznena w trybie przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane wewnętrzne w  ramach zadania "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja.